အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်

ကြော်ငြာများထည့်သွင်းနိုင်ပါပြီ။
Share this post
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

တိုင်ကြားစာလက်ခံရရှိမှုစာရင်း

၁။ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးရုံးဖွင့်လှစ်သည့် ၂၄.၁၁.၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၃၀.၆.၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ ကာလအတွင်း ကော်မရှင်အဖွဲ့ထံ လပ်မူပေးပို့သည့်တိုင်ကြားစာနှင့်မိတ္တူပေးပို့သည့်တိုင်ကြားစာ စုစုပေါင်း ၁၅၆၄၆ စောင် လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။တိုင်ဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် တိုင်ကြားမှုမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

 

၂။ အထက်ဖော်ပြပါ(ပုံ -၁) ကော်မရှင်တွင်လက်ခံရရှိသည့် တိုင်ကြားစာများအား အကြောင်းကိစ္စရပ် အလိုက် စိစစ်ရာ အောက်ပါအတိုင်း(ပုံ -၂)တွေ့ရှိရပါသည်။

မှတ်ချက် ။ ။ACC MYANMAR ၏ အချက်အလက်များဖြစ်ပါသည်။

ကြော်ငြာများထည့်သွင်းနိုင်ပါပြီ။

Share this post
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ကြော်ငြာများထည့်သွင်းနိုင်ပါပြီ။