အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှု

ကြော်ငြာများထည့်သွင်းနိုင်ပါပြီ။
Share this post
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်၏ ၂၄.၁၁.၂၀၁၇
ရက်နေ့မှ၃၀.၆.၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ ရောက်ရှိလာသော
တိုင်ကြားစာများအပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်မှု

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်၏ ၂၄.၁၁.၂၀၁၇
ရက်နေ့မှ၃၀.၆.၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ ရောက်ရှိလာသော
တိုင်ကြားစာများအပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်မှု

မှတ်ချက် ။ ။ACC MYANMAR ၏ အချက်အလက်များဖြစ်ပါသည်။

 


Share this post
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ကြော်ငြာများထည့်သွင်းနိုင်ပါပြီ။