ကိုဗစ် အများဆုံးတွေ့သည် ရန်ကုန် အသွားအလာများ၊ စည်းကမ်း လိုက်နာရန် ဒေါ်စုသတိပေး

Global Time / တရုတ်နိုင်ငံ၊COVID -19 စစ်ဆေးမှု လုပ်ဆောင်ရန် နှာခေါင်းတို့ဖတ် ယူစဉ် COVID -19 ကူးစက်မှုရောဂါ အများဆုံး တွေ့ထားသည့် ရန်ကုန်မြို့တွင်အသွားအလာများ လာသည်ဟု သိရပြီး ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများကို လိုက်နာရန်...